Objekt kultúrneho dedičstva v súvislosti s Ústavným súdom

Predmet: Objekt kultúrneho dedičstva v súvislosti s Ústavným súdom


Kategória otázky: Informácie o knižnici
Dátum zadania otázky: 25. 10. 2018
Bydlisko: Košice

 

Text otázky:

Dobrý deň,
v rámci projektu PO 2 Opis bola uskutočnená digitalizácia objektov kultúrneho dedičstva (digitalizácia rozhodnutí vrátane podaní –  spisov) Ústavného súdu, ktoré spadajú pod Slovenskú národnú knižnicu v Martine. Chcel by som sa opýtať, či je niekde zaevidované čo všetko spadá pod pojem „objekt kultúrneho dedičstva“ v súvislosti s Ústavným súdom resp. jeho dokumentov, ktoré by mohli byť zdigitalizované pre zachovanie kultúrneho dedičstva

Ďakujem za odpoveď.


Odpoveď:

Dobrý deň,
zo služby „Spýtajte sa Slovenskej národnej knižnice“ mi bola na vybavenie postúpená Vaša otázka zo dňa 25.10.2018, či je niekde zaevidované, čo všetko spadá pod pojem „objekt kultúrneho dedičstva“ v súvislosti s Ústavným súdom resp. jeho dokumentov, ktoré by mohli byť zdigitalizované pre zachovanie kultúrneho dedičstva. Definíciu objektu digitalizácie pre SNK obsahuje metodický manuál ministerstva kultúry pre zabezpečenie konverzie textových objektov, a to nasledovne:

„Pre potreby projektu digitalizácie v digitálnej knižnici vo všeobecnosti sú objektmi všetky entity, ktoré majú samostatný identifikačný znak alebo ktoré môžu potenciálne predstavovať predmet používateľského záujmu ako samostatnej identifikovanej jednotky.

Objekt digitalizácie má potom v digitalizácii dva hlavné významy:

Objekt (predmet) digitalizácie (analógový dokument, ktorý je predmetom záujmu digitalizácie)

Digitálny objekt - digitálna entita v digitálnom prostredí, v digitálnej sieti. Ide o základnú jednotku pre agregáciu informácií
v repozite.

Digitálny objekt musí obsahovať minimálne dva elementy:

a) persistentný identifikátor

b) metadáta Dublin Core


Objekty v digitálnej knižnici textových dokumentov a knižničných zbierok sú:

·                 samostatné fyzické jednotky knižničného fondu, ktoré majú prírastkové číslo

·                 fyzický zväzok tlačenej knihy, samostatný titul viaczväzkového titulu alebo edície

·                 zviazaný ročník novín a seriálu

·                 jednotlivý článok z tlačených novín alebo časopisov

·                 číslo tlačených novín

·                 číslo tlačeného časopisu

·                 jednotlivý článok z tlačeného vedeckého alebo odborného časopisu a monografie

·                 jednotlivý článok z tlačeného vedeckého alebo odborného zborníka

·                 tlačená pohľadnica ako jednotka fondu

·                 tlačená fotografia ako jednotka fondu

·                 tlačená mapa ako jednotka fondu

·                 tlačená hudobnina ako jednotka fondu

·                 tlačená grafika ako jednotka fondu

 

V prípade, že je výstupom digitalizácie objekt, ktorý je interpretovateľný z hľadiska typu dvoma spôsobmi, tento dokument bude interpretovateľný každým z týchto spôsobov.

Príkladom tejto dvojtypovej interpretácie digitálneho objektu môže byť číslo tlačených novín/tlačeného časopisu, ktoré združuje jednotlivé články. Takýto objekt je potom možné interpretovať ako číslo tlačených novín/tlačeného časopisu, alebo ako jednotlivé články, ktoré toto číslo tvoria.

Vo všeobecnosti to znamená, že v digitálnej knižnici bude tento konkrétny digitálny objekt prezentovateľný na dvoch úrovniach:

 

  • vyššia štruktúra – číslo tlačených novín/časopisu
  • nižšia štruktúra – jednotlivé články novín/časopisu“

 

V prípade potreby dodatočných informácií prosím neváhajte sa na nás obrátiť.

Počet návštev:   4720 unikátne  /  6191 zobrazenia