Online prístup k odborným článkom a časopisom

Predmet: Online prístup k odborným článkom a časopisom  

Kategória otázky: Informácie o knižnici
Dátum zadania otázky: 05. 02. 2018
Bydlisko: Kežmarok

Text otázky:

Dobrý deň, mám záujem o online prístup k odborným článkom a online žurnálom, som na materskej dovolenke a rada by som mala kontakt s odbornou literatúrou. Tiež Vás prosím o bližšie info, ako sa dostať k informačným zdrojom.  

Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď:

Dobrý deň, Slovenská národná knižnica sprístupňuje niektoré odborné tituly časopisov prostredníctvom svojej digtálnej knižnice DIKDA - http://dikda.snk.sk/primo_library/libweb/action/search.do, ale podľa autorského zákona sú plné texty dokumentov prístupné len v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine a len pre registrovaných používateľov. Niektoré tituly, ktoré nespadajú pod autorský zákon sú prístupné na adrese: http://dikda.eu/ alebo je možné vyhľadávať v iných digitálnych knižniciach ako sú napr.: Digitálna knižnica UKB - http://digitalna.kniznica.info/browse, česká digitálna knižnica - http://www.digitalnaknihovna.cz/mzk/ alebo prípadne Slovakiana - https://www.slovakiana.sk/  

Čo sa týka zahraničných zdrojov, je možné požiadať o vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov (väčšinou anglické). Registráciu môžete urobiť na stránke: https://eiz.snk.sk/ a potom navštíviť jedno z kontaktných miest, uvedených na danej webstránke, kde musíte podpísať zmluvu a potom môžete do elektronických informačných zdrojov pristupovať aj z domu. Nachádza sa tam aj kolekcia elektronických kníh prevažne v českom jazyku. 

Pokiaľ by ste mali záujem o články na nejakú tému, môžete požiadať o rešerš prostredníctvom online žiadanky - http://www.snk.sk/sk/sluzby/v-sidelnej-budove/kniznicne-sluzby/resersne-.... Vypracovanie rešrše je zdarma. Podľa zoznamu doporučenej literatúry je možné si objednať vyhotovenie xerokópií alebo digitálnych kópií článkov (v prípade digitálnych kópií len minimálne 70 rokov po smrti autora) na stránke -  http://www.snk.sk/sk/sluzby/v-sidelnej-budove/kniznicne-sluzby/reprograf....

Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. 

Počet návštev:   4766 unikátne  /  6238 zobrazenia