Vyhľadávanie periodík v online katalógu

Predmet: Vyhľadávanie periodík v online katalógu


Kategória otázky: Informácie o knižnici
Dátum zadania otázky: 01. 11. 2017
Bydlisko: Ružomberok 

Text otázky:

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať na vyhľadávanie časopisov v online katalógu. Dala som si vyhľadať časopis Slovenský jazyk a literatúra v škole. Jednotlivé ročníky mi našlo, ale keď som ich otvorila a chcela som dať žiadanku, tak mi ukázalo, že exemplár sa nenašiel. Poraďte mi prosím Vás, ako by som sa mohla k tomu časopisu, ale aj iným dostať (Nová mysl 1962, Večerník 17. 10. 1964, Salvia 1968).    
Za odpoveď vopred ďakujem!

  

Odpoveď:

Dobrý deň, vyhľadávanie periodík je v online katalógu trošku zložitejšie. Sú dve možnosti:

1.)  Vyhľadávanie cez možnosť Registre/Autority - ponuka na červenej lište v online katalógu. Po kliknutí na túto možnosť sa zobrazia tri okienka, v prvom si zvolíte možnosť Názov časopisu a do tretieho okienka vpíšete názov časopisu. Systém Vám vyhľadá požadovaný názov, kliknete naň a zobrazí sa Vám záznam v online katalógu. 

Periodiká sú zviazané do ročníkov, a keď ich chceme vyhľadať, je potrebné hľadať ich ako knihu. Vy ste hľadali v katalógu článkov. 

2.)  V online katalógu (NIE v online katalógu článkov) si zadáte názov periodika a systém Vám ho vyhľadá. Ak je možné si ho objednať priamo cez online katalóg, bude pri ňom zobrazená aj žiadanka. 

Aj pri prvej, aj pri druhej možnosti musíte periodikum vyhľadávať ako knihu. Stáva sa, že nie všetky ročníky sú spracované v online katalógu. Ak sa tam periodikum za určitý rok nenachádza, je potrebné ho dohľadať v lístkovom katalógu, ktorý sa nachádza v knižnici. 

Všetky periodiká, ktoré by ste potrebovali sa v našej knižnici nachádzajú. Je však potrebné objednať si ich na klasickú žiadanku, ktorú si vypíšte až priamo v knižnici, alebo môžete o to požiadať aj nás vopred, aby ste ich pri príchode do knižnice mali pripravené. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o české časopisy, je potrebné zadať žiadanku minimálne deň pred Vaším príchodom, periodiká sa nachádzajú mimo priestorov sídelnej budovy. 

Ešte by sme Vás chceli upozorniť, že periodikum Večerník, vychádzalo na rôznych miestach a Vy ste neuviedli, o ktorý by ste mali záujem. Vychádzalo v Prahe, Bratislave, Košiciach. Posielame Vám aj signatúry, ktoré je potrebné uviesť na klasickú žiadanku, ak by ste sa rozhodli, že si ich vypíšte Vy sama. 

Ak budete vedieť termín Vašej návštevy Slovenskej národnej knižnice, dajte nám vedieť a periodiká Vám môžeme pripraviť na prezenčné vypožičanie. 

Nová mysl ČC 396
Večerník Bratislava ČSA 471
Večerník Praha ČA 467
Slavia ČC 4    

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, napíšte nám. 

Počet návštev:   4757 unikátne  /  6229 zobrazenia