Zodpovednosť za škodu pri odcudzení dokumentov vypožičaných z knižnice

Predmet: Zodpovednosť za škodu pri odcudzení dokumentov vypožičaných z knižnice      

Kategória otázky: Informácie o knižnici
Dátum zadania otázky: 26. 11. 2014
Bydlisko: Petrová   

 

Text otázky:

Dobrý deň, prosím Vás o informácie aký je štandardný postup riešenia nasledovného problému zo strany knižnice ak sme mali vypožičané knihy (viacero KS) z ŠVK, avšak knihy boli odcudzené. My odmietame zodpovednosť za spôsobenú škodu v zmysle OZ. Je knižnica aj napriek tomu oprávnená domáhať sa náhrady od nás? Alebo ako bude postupovať, ktoré ustanovenia sa na to vzťahujú?

 

Odpoveď: 

Dobrý deň, každá knižnica má svoj vlastný knižničný poriadok, ktorým sa riadi, a ktorým sa musia riadiť aj čitatelia danej knižnice. Svojím podpisom pri registrácii v tejto knižnici ste sa zaviazali tento poriadok dodržiavať. Každý knižničný poriadok rieši aj problém straty zapožičanej knihy, a to je uhradiť (nahradiť) stratenú knihu. Takže knižnica je oprávnená domáhať sa náhrady za spôsobenú škodu v zmysle svojho knižničného poriadku.

Počet návštev:   4718 unikátne  /  6189 zobrazenia