Verejné obstarávanie 28215 - WYT

Predmet: Verejné obstarávanie 28215 - WYT      

Kategória otázky: Informácie o knižnici
Dátum zadania otázky: 20. 11. 2014
Bydlisko: Banská Bystrica  

 

Text otázky:

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ohľadom verejného obstarávania 28215 – WYT kde Vaša inštitúcia predložila výzvu na predkladanie ponúk na: Kompatibilné tonery a náplne pre tlačiarne. Mohol by som Vás poprosiť o zaslanie súťažných podkladov na môj mail?

 

Odpoveď:

Vážený záujemca, bola nám doručená Vaša žiadosť o podklady k zákazke KOMPATIBILNÉ TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE. Podklady sa poskytujú len elektronickou formou v súlade s bodom VI.2. Výzvy na predkladanie ponúk: „Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo
e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po registrácii v systéme EVO (www.evo.gov.sk). Názov zákazky je KOMPATIBILNÉ TONERY A NÁPLNE PRE TLAČIARNE. Pre účasť v tejto zákazke je potrebné po registrácii pokračovať v zmysle usmernení na portáli EVO prístupných v sekcii Metodické pokyny a súťažné podklady. 

Počet návštev:   4703 unikátne  /  6174 zobrazenia