Úhrada poplatku za prekročenie výpožičnej lehoty
  Predmet: Úhrada poplatku za prekročenie výpožičnej lehoty

  Kategória otázky: Informácie o knižnici
  Dátum zadania otázky: 28. 06. 2012
  Bydlisko: Vikartovce

  Text otázky:

  Dobrý deň, je možnosť uhradiť poplatok za prekročenie výpožičnej lehoty aj prevodom na účet?
  Ďakujem za odpoveď.

  Odpoveď:

  Dobrý deň, poplatok môžete zaplatiť prevodom na účet.

  Číslo účtu je: Slovenská národná knižnica 7000071740/8180
  Varaibilný symbol: 310
  Správa pre prijímateľa: Meno a účel patby (napr. prekročená výpožičná lehota).

Počet návštev:   4733 unikátne  /  6205 zobrazenia